Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Gmina Święciechowa pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20 000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych. Zakupione zostaną lipy oraz klony. Drzewa z uzyskanego dofinansowania zostaną nasadzone w ilości 150 sztuk w miejscowości Święciechowa.