Na przełomie sierpnia i września w każdej miejscowości na terenie gminy Święciechowa odbędą się zebrania wiejskie z mieszkańcami.

Podczas zebrań omawiana będzie między innymi tematyka Funduszu Sołeckiego.
Zachęcamy do udziału w zebraniach.