Chroń swoje dane w mObywatelu 2.0.

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.
W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:
– zastrzec swój numer PESEL,
– cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
– dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
– sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.
Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.
Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.
Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:
– pójść do lekarza,
– zrealizować receptę,
– kupić bilety lotnicze
– załatwić sprawę w urzędzie.
Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji.
Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:
– daty zastrzeżeń numeru PESEL,
– kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.
Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Osoba fizyczna nie posiadająca dostępu do Internetu albo Profilu Zaufanego będzie mogła stawić się osobiście w dowolnym urzędzie i po zweryfikowaniu tożsamości złożyć wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru PESEL lub cofnięcie takiego zastrzeżenia.
Zastrzeżenia numeru PESEL może dokonać każdy jego pełnoletni posiadacz. Trzeba stawić się jednak osobiście w urzędzie i podpisać własnoręcznie wniosek, nieskuteczne jest wysłanie wniosku pocztą.
Na terenie Gminy Święciechowa zastrzec numer PESEL można w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Rynek 14a.

Zastrzeżony PESEL – weryfikacja już od czerwca.
Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje mają obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL znajdziesz na stronie:

https://www.info.mobywatel.gov.pl/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3JW33vU2iTavH00TJ7ntGcgF_V3GCHu_Zi_QNg-uhPmLrT3Oy_w_JzQcc_aem_AZUmQxX_1VOgrsxFDYvbGq_eNbGv60yj-U2yCigWp8B5FsEGm1eXoD-LIFdDAHjGVTEoH0b8Gvc69jwbAyt6zMqv

Film instruktażowy o usłudze Zastrzeż PESEL:

Informacja Urzędu Gminy w Święciechowie.