W piątkowe popołudnie, 3 marca, przy remizie OSP w Święciechowie wręczono decyzje o przyznaniu dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z powiatu leszczyńskiego będących w KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO GAŚNICZYM.

Mowa o nowych wozach dla jednostki OSP Włoszakowice (samochód lekki) oraz jednostki OSP Święciechowa  (samochód ciężki).

Na początku spotkania pokrótce przedstawiono działalność obu jednostek. Następnie wójt gminy Święciechowa, Marek Lorych przywitał osoby, które przybyły na to wydarzenie. Wśród nich znaleźli się:
Tomasz Ławniczak – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Piotr Trybek – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, Ewa Rosik – Dyrektor Biura Poselskiego Ministra Jana Dziedziczaka, Marek Sowa – Radny Wielkopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego, Robert Kasperczak – wójt gminy Włoszakowice, Młodszy Brygadier Sebastian Kozłowski – Komendant Miejski PSP w Lesznie wraz z zastępcą Pawłem Plawą, radni powiatowi, Arkadiusz Pawlak – prezes Zarządu Powiatowego OSP, Jerzy Machowiak – prezes Zarządu Gminnego OSP, Waldemar Dworak – prezesa OSP Święciechowa oraz Wojciech Konatowski – naczelnik OSP Święciechowa. Nie zabrakło także druhów z OSP Święciechowa.

Głos zabrali Tomasz Ławniczak, Piotr Trybek, Ewa Rosik, Marek Lorych oraz Robert Kasperczak. Z ich ust padły podziękowania, podsumowania, słowa uznania ze ciężką pracę strażaków oraz życzenia tylu samo powrotów co wyjazdów na akcje.

Na koniec oficjalnie wręczono promesy dla przedstawicieli jednostek OSP Święciechowa i OSP Włoszakowice.