Fundacja Sztuka działająca na terenie gminy Święciechowa otrzymała dofinansowanie na realizację swojego projektu.

Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.”Sztuka Aktywności”! Dofinansowanie w kwocie 23 000 euro (ok. 96 000 zł) otrzymali w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. W ramach projektu zaplanowali szereg działań – między innymi:
– 12 inicjatyw kulturalnych
– cykle szkoleń
– wspólne wydarzenie integrujące środowisko lokalnych liderów/ek i organizacji
– warsztaty z zakresu partycypacji społecznej i inne!
O realizacji projektu i działaniach z nim związanych fundacja będzie informować na bieżąco.