Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 32.000,00 zł na zagospodarowanie przestrzeni Parku Rodzinnego w Święciechowie.

W ramach projektu gmina planuje utworzyć miejsce, w którym zostaną wytyczone strefy z różnorodną roślinnością. Oprócz odpoczynku na łonie natury, park służyć będzie także do celów edukacyjnych. Strefy zostały zaplanowane w taki sposób, aby oddziaływały również na zmysły pozawzrokowe. Poza funkcją spacerowo-rekreacyjną miejsce to pełnić będzie również funkcję naukową. W realizację projektu zostaną zaangażowane organizacje działające w Święciechowie.
Park podzielono na 5 stref: zdrowia, dźwięku, zapachowo – dotykowa, zapachu oraz smaku. Szczegółowy podział przedstawiamy poniżej:

Pierwsza strefa – zdrowia. Zostanie ona usytuowana przy istniejącej siłowni zewnętrznej i placu zabaw. W strefie posadzone zostaną takie rośliny jak różnego gatunku tawuły, perukowce i jałowce. W utworzeniu tej strefy pomagać będą: Stowarzyszenie ,, MOŻEMY” oraz Klub Sportowy KORMORAN.

Druga strefa – dźwięku. Drugą strefą będzie strefa dźwięku, a w  jej utworzeniu pomoże Zespół Śpiewaczy Wiola i Chór Cecylia. Wokół strefy posadzone zostaną pęcherznice w różnych odmianach a wędrując alejkami warto będzie zatrzymać się i wsłuchać w delikatny szum drzew i świergot ptaków.

Trzecia strefa – zapachowo dotykowa. Trzecią strefą będzie strefa zapachowo-dotykowa, a w  jej utworzeniu pomoże Zespół Pieśni i Tańca Marynia oraz Strzelcy Święciechowa. Wokół strefy podobnie jak w poprzednich częściach ogrodu wykorzystamy równocześnie zmysł dotyku oraz węchu. Rośliny dobrane będą w taki sposób aby wydzielały intensywny zapach oraz posiadały różnorodne faktury i kształty liści i kwiatów. Posadzone zostaną wieloletnie krzewy jak kaliny, budleje, paprocie oraz wiciokrzewy.

Czwarta strefa – strefa zapachu.  W  jej utworzeniu pomoże Ochotnicza Straż Pożarna ze Święciechowy oraz Radni Gminy Święciechowa. W strefie zapachu rośliny dobrane zostaną w taki sposób, aby natężenie zapachów było intensywne. Dla osób niewidomych ta część parku będzie skondensowanym zielnikiem – w celach poznawczych i dydaktycznych. Będzie możliwość dotknięcia rośliny , rozetrzeć w palcach liście bądź płatki dla uzyskania zapachu olejków eterycznych. Wśród róż, lilaków, jaśminów, magnolii, zasadzone zostaną również zioła – wonny tymianek, mięta, szałwia, czosnek czy nawet koper włoski. Rozpoznawanie zapachów będzie świetną zabawą edukacyjną dla każdego.

Piąta strefa – smaku. W jej utworzeniu pomoże Koło Gospodyń Wiejskich ze Święciechowy oraz Rada Sołecka Święciechowy. W strefie smaku posadzone zostaną krzewy owocowe dzięki czemu najlepiej będzie można zaobserwować roczną wegetację roślin. Oprócz ich obserwowania w czasie owocobrania, będzie można rozkoszować się smakami owoców pigwowca, porzeczki, borówki, aronii oraz dzikiej róży.

Przy wszystkich strefach umieszczone zostaną ławeczki oraz tablice informacyjne z opisem strefy i roślin, które się w tam znajdują.
Nasadzenia będą odbywać się w tym tygodniu, a efekty prac przedstawimy na naszym portalu.