We wtorek, 4 czerwca, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyły się warsztaty Strategii Rozwoju Gminy Święciechowa.

W warsztatach udział wzięli Wójt Gminy wraz z Sekretarzem, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, Sołtysi, Radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Warsztaty podzielone zostały na 6 grup tematycznych : Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko i przestrzeń, Infrastruktura techniczna, Turystyka i Rekreacja oraz Edukacja i Kultura. Uczestnicy warsztatów kreatywnych poruszali mocne i słabe strony w/w grup tematycznych które zostały przedstawione i omówione.