Młodzieżowa Rada Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej podsumowali świąteczną akcję „Paczka pod choinkę”.

Przypomnijmy, że mieszkańcy gminy od początku grudnia mieli możliwość przygotowania paczek dla najbardziej potrzebujących osób. Akcja ma na celu wspieranie osób uboższych, samotnych, chorych… Do 18 grudnia darczyńcy przynosili prezenty do podanym punktów. Rozwiezieniem paczek zajęli się organizatorzy akcji.  

Finał corocznej akcji odbył się w poniedziałek, 21 grudnia. Dzięki ofiarności mieszkańców na wielu twarzach pojawił się uśmiech. W tym roku obdarowano 64 mieszkańców naszej gminy!

Organizatorzy akcji pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w akcję – poprzez podarowane paczki, pomoc w promocji akcji, przygotowaniu choinek i bombek.