Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Święciechowie rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny i strażaków.

Mszę odprawił ks. Błażej Stróżycki. Uczestnicy obchodów po mszy przenieśli się na święciechowski rynek. Przy pomniku ku czci żołnierzy i ofiar wojen odbyła się manifestacja patriotyczna z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie. Głos zabrał wójt gminy Marek Lorych. W obchodach udział wzięły poczty sztandarowe z terenu gminy, strażacy oraz Orkiestra Dęta z Krzywinia. W związku z przypadającym 4 maja Dniem Strażaka obchody konstytucji połączono ze świętem strażaków. Po manifestacji na rynku uroczystość przeniosła się do remizy OSP w Święciechowie.
Na uroczystość zaprosili: wójt gminy Święciechowa, Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Święciechowie.