Duża dawka wiedzy i inspiracji.

We wtorek, 27 września, w sali sesyjna w Urzędzie Gminy w Święciechowie odbyły się  konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje prowadziła Beata Donaj ze Stowarzyszenia Centrum PISOP. Podczas spotkania, organizacje zgłosiły swoje uwagi do projektu, które zostaną w imieniu organizacji zgłoszone.
Teoretyczne i praktyczne szkolenie z prowadzenia uproszczonej księgowości w organizacji pozarządowej, przeprowadziła księgowa Hanna Smoczyk. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi:

– jakie warunki należy spełnić aby organizacja mogła prowadzić uproszczoną księgowość,
– w jaki sposób rozpocząć i jak prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów dla NGO (UEPIK),
– jakie dokumenty i obowiązki są związane z UEPIK w organizacji.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #NOWEFIO2022.