Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo otrzymało grant na realizację projektu „Eksplozja Młodzieżowych Inicjatyw”.

Właśnie ogłoszono wyniki Konkursu w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Stowarzyszenie ZMW otrzymało grant w wysokości 29 216,00 euro (ok. 117 tys. zł) na realizację projektu „Eksplozja Młodzieżowych Inicjatyw”.

Realizację rozpocznie się już w październiku i potrwa do grudnia 2022 roku. W ramach projektu zaplanowano szereg działań na rzecz młodzieży z powiatu leszczyńskiego. Będą to m.in. spotkania informacyjne o projekcie oraz rekrutację grup młodzieżowych, przeprowadzenie lokalnych diagnoz, wizyta studyjną, dofinansowanie 10 społecznych inicjatyw przygotowanych przez młodzież (każda na kwotę 2000 zł), kampanię społeczną związaną ze społeczną aktywnością, szkolenia połączone z panelami dyskusyjnymi dla przedstawicieli urzędów gmin nt. funkcjonowania młodzieżowych rad a także konferencję podsumowującą. Więcej szczegółów już wkrótce!