Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W piątek, 8 kwietnia, w sali Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ( przebudowy ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m. w kwocie 114 375,00 zł.

Zadanie zrealizowane zostanie w miejscowości Długie Stare na odcinku ul. Granicznej w długości 0,65 km. Planowany termin rozpoczęcia prac przewidywany jest na II półrocze 2022 roku.