Na „Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych” i „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”.

W Starostwie Powiatowym w Lesznie wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał dwie umowy w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych „Deszczówka”, na budowę instalacji gromadzenia wody deszczowej do późniejszego wykorzystania do nawadniania.
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk i radna sejmiku województwa wielkopolskiego Zofia Szalczyk.

W imieniu gminy Święciechowa umowę o dofinansowanie (80,4 tys. zł) projektu „Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych” podpisał wójt Marek Lorych.

Wręczono także symboliczne czeki z wysokością dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego dla beneficjentów konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z powiatu leszczyńskiego.

Sołectwo Lasocice otrzymało dofinansowanie na projekt „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” – kwota 37,6 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu na dawnym boisku “niemcu” powstanie m.in. altanka, ławki, stoły… Dzięki Gminie Święciechowa został doprowadzony także prąd.

(źródło: https://powiat-leszczynski.pl/aktualnosc/wydarzenia/4322-wicemarszalek-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-starostwie.html?fbclid=IwAR1h8hzqYc483TVQmHhDAxYXHEI0_nYUdoHRrPVAPeHZFVTy9SAfXFqN1gM)