Podpisano umowę na zadanie pn. ,, Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długiem Starem”.

W dniu 25 października podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie na zadanie pn. ,, Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długiem Starem” .
Koszt inwestycji brutto: 860.023,40 zł
Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 193.375,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Termin realizacji inwestycji do 25 listopada 2022 roku.

/ob