Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 32.000,00 zł na zagospodarowanie przestrzeni Parku Rodzinnego w Święciechowie.

W ramach projektu gmina planuje utworzyć miejsce, w którym zostaną wytyczone strefy z różnorodną roślinnością. Oprócz odpoczynku na łonie natury, park służyć będzie także do celów edukacyjnych. Strefy zostały zaplanowane w taki sposób, aby oddziaływały również na zmysły pozawzrokowe. Poza funkcją spacerowo-rekreacyjną miejsce to pełnić będzie również funkcję naukową.  W realizację projektu zostaną zaangażowane organizacje działające w Święciechowie. Park podzielono na 5 stref.
 
Pierwsza strefa – zdrowia:

Zostanie ona usytuowana przy istniejącej siłowni zewnętrznej i placu zabaw. W strefie posadzone zostaną takie rośliny jak różnego gatunku tawuły, perukowce i jałowce. W utworzeniu tej strefy pomagać będą: Stowarzyszenie ,, MOŻEMY” oraz Klub Sportowy KORMORAN.

Druga strefa – dźwięku:

Drugą strefą będzie strefa dźwięku, a w  jej utworzeniu pomoże Zespół Śpiewaczy Wiola i Chór Cecylia. Wokół strefy posadzone zostaną pęcherznice w różnych odmianach a wędrując alejkami warto będzie zatrzymać się i wsłuchać w delikatny szum drzew i świergot ptaków.

Trzecia strefa – zapachowo dotykowa:

Trzecią strefą będzie strefa zapachowo-dotykowa, a w  jej utworzeniu pomoże Zespół Pieśni i Tańca Marynia oraz Strzelcy Święciechowa. Wokół strefy podobnie jak w poprzednich częściach ogrodu wykorzystamy równocześnie zmysł dotyku oraz węchu. Rośliny dobrane będą w taki sposób aby wydzielały intensywny zapach oraz posiadały różnorodne faktury i kształty liści i kwiatów. Posadzone zostaną wieloletnie krzewy jak kaliny, budleje, paprocie oraz wiciokrzewy.

Przy wszystkich strefach umieszczone zostaną ławeczki oraz tablice informacyjne z opisem strefy i roślin, które się w tam znajdują.