ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŚWIĘCIECHOWIE 🇵🇱

“Trzeci Maja, radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita.
Umaiły się też pierwszym kwieciem
łąki, pola i w ogrodach drzewa,
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny
zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.
Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju
– Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju.”
(Stanisław Aleksandrzak „Rocznica”)

Mieszkańcy gminy Święciechowa wzięli udział w uroczystych obchodach trzeciomajowych. O godz. 10.00 w kościele p.w. św. Jakuba Większego w Święciechowie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny i Dnia Strażaka. Godzinę później na Rynku odbyła się część artystyczna. O słowno-muzyczny występ zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej w Święciechowie. Historię przypomnieli słowem, wierszem i piosenką. Zatańczyli także układ nawiązujący do polskiej biało-czerwonej flagi. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Krzywinia, strażacy oraz poczty sztandarowe z terenu całej gminy. Głos zabrał wójt Marek Lorych, który nawiązywał do dzisiejszego święta. Przedstawił także sylwetkę Hanny Hubert, lokalnej patriotki, wieloletniej nauczycielki i dyrektorki Szkoły Podstawowej w Długiem Starem, która odznaczona została tytułem „Zasłużony dla gminy Święciechowa”. Podziękował także wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przebiegu uroczystości. Delegacje złożyły także przy pomniku wiązanki kwiatów w białych i czerwonych barwach.