W środę, 1 września, w biurze Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Święciechowie odbyło się przekazanie laptopów i projektora.

Przekazanie związane było z zakończeniem projektu „Cyfrowa Wielkopolska” prowadzonego przez Fundację Partycypacji Społecznej z Poznania.  Bardzo liczny udział seniorów w kursach komputerowych był efektem współpracy GOPS-u, Urzędu Gminy i Związku Rejonowego PZERII.

Zarząd PZERII w Święciechowie zajął się promocją i naborem uczestników. Chętnych było bardzo dużo. Pierwszy kurs odbył się w 2019 roku, dla seniorów 65+, drugi w tym roku, dla grupy 60+. Łącznie kurs ukończyło prawie sto osób. Wszyscy uczestnicy na zakończenie projektu otrzymali tablety.

Celem Projektu była aktywizacja osób powyżej 60 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne. Bez górnej granicy wieku Uczestnika. Efektem realizacji Projektu było włączenie Seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce, rozwój funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z IT w codziennym życiu.

Szkolenia umożliwiło każdemu Uczestnikowi Projektu nabycie bardzo praktycznych umiejętności: obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT, komunikacja online, e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi medyczne, e-administracja i wiele innych.

Każdy Senior po zakończeniu szkolenia otrzymał TABLET na własność.

Sprzęt teleinformatyczny zakupiony na potrzeby realizacji Projektu został przekazany gminom, które były najbardziej aktywne przy realizacji Projektu. Gmina Święciechowa była jedną z najaktywniejszych. Dlatego na rzecz gminy przekazano osiem laptopów i projektor.
Gratulujemy!