W piątek, 18 czerwca, odbyły się uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej w Lasocicach. Szkoła uczy dzieci i młodzież od 100 lat.

Całość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Lasocicach, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. Następnie na budynku szkoły wójt gminy Marek Lorych dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej jubileusz. Pod nią umieszczono pamiątkowe treści zamknięte w kapsule czasu.
Przed południem w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się cześć oficjalna uroczystości. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście oraz obecni uczniowie szkoły. Dyrektor placówki Iwona Jąder przywitała gości i przedstawiła historię szkoły, przygotowaną przez młodzież.
Następnie doszło do przekazania i prezentacji nowego sztandaru szkoły. Sztandar ufundowany przez społeczność lokalną, przekazano dyrektor szkoły, a następnie młodzieży z pocztu sztandarowego.
W części artystycznej na scenie pojawili się uczniowie. Dzieci i młodzież zaprezentowali się w tańcu i śpiewie, mówili wiersze, przedstawiali scenki z życia szkoły.

Jubileusz szkoły powinien odbyć się w zeszłym roku. Jednak z powodu pandemii i związanymi z nią ograniczeniami, jubileusz został przełożony na ten rok.