Jesteś w wieku 60+ i mieszkasz na terenie gminy Święciechowa? Seniorze – odbierz swoje pudełko życia!

Inicjatywa ma na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy (m.in. pogotowiu, pracownikom socjalnym) w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Zestaw składa się z pudełka życia, magnesu informacyjnego, naklejki oraz formularza. Pacjent wypełnia formularz o swoim stanie zdrowia, ewentualnych dyspozycjach dot. opieki nad mieszkaniem, zwierzętami, przyjmowanych lekach, komu zostawić klucze, kogo poinformować.

Krótka instrukcja czym jest pudełko życia i jak należy z nim postępować:

KROK 1 – Pudełko Życia – przeznaczone szczególnie dla osób starszych, samotnych.
KROK 2 – Wewnątrz pudełka jest formularz do wypełnienia z informacjami o stanie zdrowia pacjenta oraz dyspozycjami dot. majątku, zwierząt – wypełnia senior.
KROK 3 – Po wypełnieniu formularz umieszcza się w pudełku, a pudełko w lodówce (lodówka jest łatwa do zlokalizowania w każdym domu).
KROK 4 – Na lodówce umieszcza się dołączony magnes – to informacja dla udzielających pomocy, że pudełko jest w środku.
KROK 5 – Udzielający pomocy dzięki informacjom zawartym w formularzu sprawniej udzielą pomocy i zaspokoją oczekiwania chorego.

Punkty odbioru:

– Klub Seniora w Święciechowie (Święciechowa ul. Kościelna 4) poniedziałek-piatek godz. 10-14

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie (Święciechowa ul. Strzelecka 6) poniedziałki godz. 8-16, wtorek-piątek godz. 7-15

– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Święciechowie (Święciechowa ul. Rynek 4) czwartek godz. 9-12

Ilość pudełek jest ograniczona. Decyduje kolejność odbioru pudełek. Dla każdej osoby odbierające pudełko przysługuje tylko jedna sztuka zestawu.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ZMW. Partnerzy projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, Klub Seniora w Święciechowie, Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Święciechowie. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Film promujący:

https://www.facebook.com/przybyszewo/videos/1007968656710011