Wymiana młodzieży w ramach współpracy Gmina Partnerskich.

W tym roku wymiana odbędzie się w Niemczech. Zaplanowana jest w terminie od 25 do 30 sierpnia w Prora (Rugia nad Bałtykiem). Młodzież w wieku 13-18 lat zainteresowaną wyjazdem prosimy o kontakt w Urzędzie Gminy, Rynek 14a, pok. nr 8, lub telefonicznie 655 333 519. Osoba do kontaktu: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek.
Aplikacje należy składać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 15:00. W wyjeździe uczestniczyć będzie 6 wybranych osób, natomiast o wyborze decydować będzie świadectwo ukończenia szkoły oraz zaangażowanie w życie szkoły oraz gminy.