W sobotę, 1 kwietnia, strażacy z OSP Święciechowa przeprowadzili zbiórkę złomu, z której zebrane środki pieniężne będą przeznaczone na doposażenie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego.

Strażacy dziękują mieszkańcom Święciechowy za przekazanie złomu na ten cel. Znalazły się też rodziny z Gołanic, firmy z Piotrowic i Strzyżewic oraz firma Wielobranżowy Warsztat Usługowy Gąd Borowczak ze Święciechowy, które ich wsparły.
Szczególne podziękowania kierują do rolników i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Święciechowie, którzy użyczyli sprzęt na to przedsięwzięcie, a także firmie Kowalski Recycling za podstawienie kontenerów.
“To dzięki Wam wszystkim będziemy mogli doposażyć nowy wóz ratowniczo-gaśniczy” – podsumowali strażacy.