Podczas uroczystego apelu z okazji święta konstytucji 3 Maja, który wczoraj odbył się na Rynku w Święciechowie wójt gminy Święciechowa przedstawił zebranym mieszkańcom gminy sylwetkę Hanny Marii Hubert.

Pani Hannie przyznano honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Święciechowa” – uchwałą Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Po patriotycznej uroczystości trzeciomajowej wójt gminy Święciechowa Marek Lorych wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Święciechowa Jerzym Machowiakiem udali się do wyróżnionej w celu nadania odznaczenia.   
Wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare.
Przytaczamy fragment uzasadnienia:
“Pani Hanna Hubert ma 40-letni staż pracy w szkole. Pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego. Została powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem Starem z dniem 4.06.1993 r. Od marca 1999 roku była dyrektorem Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem aż do likwidacji gimnazjum – do sierpnia 2019, potem kierowała Szkołą Podstawową do roku 2016. Była inicjatorem imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Gminy Święciechowa…”
” Przez wszystkie lata będąc dyrektorem szkoły współpracowała z organizacjami na terenie wsi, gminy, powiatu. 14 października 2022 r. otrzymała za zasługi dla oświaty MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.”
Gratulujemy !