Dnia, 12 czerwca, w Lasocicach odbył się Festyn Strażacki z okazji Dnia Dziecka.

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, dzięki którym odbyła się impreza. Szczególne podziękowania należą się Szkole Podstawowej w Lasocicach i Radzie Rodziców za współpracę oraz udostępnienie terenu, Akademii Pana Bobra za pokaz psów, Quurczak Fun Team, Kołe Gospodyń Wiejskich XXI Wieku w Lasocicach, SOK ze Święciechowy za obsługę nagłośnienia, pani Natalii Mikołajczak za malowanie twarzy, OSP Włoszakowice, OSP Wilkowice i OSP Święciechowa za zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu na rzecz pomocy w festynie.
Podczas festynu uzbierano 1672,04 zł na Kacperka Dworniaka z Lasocic.