Oświata

Zdrowy tydzień

W Szkole Podstawowej w Lasocicach uczniowie obchodzą „Tydzień zdrowia”. W tym czasie odbywają się m.in. turnieje sportowe na orliku. Najmłodsze