Inne

Żałoba Covidowa

Na dzień 3 grudnia zaplanowano w naszym kraju Dzień Covidowej Żałoby Narodowej. Ma ona upamiętnić ofiary nasilającej się pandemii. Pandemia