Gmina

Pamiętamy

29 styczeń – WYZWOLENIE ŚWIĘCIECHOWY Przypomnijmy, że Święciechowa została wyzwolona 29 stycznia 1945 roku. W ramach tego wydarzenia każdego roku

Gmina

Wyzwolenie Święciechowy

Święciechowa została wyzwolona 29 stycznia 1945 roku. Z okazji 77. rocznicy wyzwolenia Święciechowy, w samo południe, na rynku przy pomniku

Gmina

Wyzwolenie Święciechowy

Święciechowa została wyzwolona 29 stycznia 1945 roku. Z tej okazji, delegacja gminy, złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem na święciechowskim Rynku.