Wyjazdy

“Wiola” na wyjazdach

Wyjazdy Zespołu Śpiewaczego Wiola działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. WIOLA tradycyjne wzięła udział w spotkaniu “lwowiaków” na Polanie