Bezpieczeństwo

Widoczni na drodze

Jednostka OSP Długie Stare odwiedziła placówki oświatowe na terenie naszej gminy. Jednostka OSP Długie Stare odwiedziła Szkołę Podstawowa w Święciechowie,