Inne

Nowe sklepy

Równolegle na terenie gminy Święciechowa powstają dwa nowe sklepy handlowo-usługowe. Jeden z nich powstaje na wylocie ze Święciechowy w kierunku