Wyjazdy

Międzynarodowe Senioralia

Klub Seniora ze Święciechowy wziął udział w X Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie. Seniorzy w Krakowie mieli okazję wysłuchać niezwykłej historii