Gmina

Otwarcie obory w Trzebinach

W piątek, 16 lutego, w miejscowości Trzebiny odbyło się uroczyste otwarcie obory połączone z dyskusją nt. “Perspektywy automatycznego doju krów”.