Oświata

Nauka zdalna

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki uczniowie starszych klas nie wrócą po feriach do szkół. Do 27 lutego uczniowie szkół ponadpodstawowych