Inne

Elektroniczna legitymacja

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie