Inne

Graty na kwiaty

Jeśli masz jakieś małe elektrograty, które Ci zawadzają przynieś je do Klub Seniora w Święciechowie. Członkowie klubu wymienią je w