Wyjazdy

Feryjne kulanie

Wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej ze Święciechowy na kręgielnię. W poniedziałek, 20 lutego, w ramach “Gminnych Ferii Zimowych”, grupa uczniów