Gmina

Komitet Rewitalizacji

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór członków Komitetu rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LXX/609/2024 Rady Gminy Święciechowa z