Inne Uncategorized

Kastracja kotów

Rusza akcja bezpłatnej kastracji zwierząt z terenu gminy Święciechowa. W okresie do 30.10.2024 r. każdy mieszkaniec Gminy Święciechowa może skorzystać

Inne

Kastracja zwierząt

Ruszyła akcja bezpłatnej kastracji zwierząt na terenie gminy Święciechowa. W okresie 28.03 – 31.10.2022 r. każdy mieszkaniec gminy Święciechowa może