Oświata

Dzień Kariery

W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie odbył się Gminny Dzień Kariery Zawodowej. Na zaproszenie placówki odpowiedziały szkoły: I LO im.