Inne

Podróż do…

We wtorek, 19 marca, odbyło się w Klub Seniora w Święciechowie kolejne spotkanie z cyklu “Podróż do…”. Tym razem wolontariuszki