Inne

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. Wniosek o wypłatę refundacji podatku