Oświata

Laboratoria Przyszłości

,,Laboratoria Przyszłości” w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Święciechowa. Zakupiony sprzęt ma wspierać szkoły w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości

Gmina

Czyste powietrze

Urząd Gminy w Święciechowie zaprasza na spotkanie w ramach programu Czyste Powietrze. Na spotkaniu można zdobyć wiedzę na temat zasad