Szkolenie/Warsztaty

Udane warsztaty

Udział Chóru Cecylia w warsztatach śpiewaczych. W dniach od 7 do 10 czerwca Chór Cecylia ze Święciechowy wziął udział w