Inne

Bierzmowanie

W poniedziałek, 23 października, w kościele p.w. św. Jakuba w Święciechowie odbył się sakrament bierzmowania. Sakrament ten jest przyjęciem darów