Rozrywka

Wyjazd z Seniorami

Klub Senior + oraz PZERiI Święciechowa zapraszają na wycieczkę do Wrocławia.