Członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK ze Święciechowy wybrali na kolejną kadencje prezesa i Zarząd klubu.

W niedzielę, 29 listopada, po dwóch miesiącach przerwy odbyły się zawody strzeleckie zaliczane do rankingu rocznego. Zawody przeprowadzono w strzelnicy Bractwa Kurkowego we Włoszakowicach. Zawodnicy strzelali z karabinku Kałasznikowa i pistoletu wojskowego 9 mm. Najlepsze pozycje zajęli: I miejsce – Karol Bartkowiak, II miejsce – Szymon Piwoński i III miejsce – Jerzy Mierzyński. Dodatkowo członek klubu, Zbigniew Burzyński, został uhonorowany srebrnym medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.

Tego dnia dokonano także wyboru nowego Zarządu klubu , na kolejną pięcioletnią kadencję. Wybrano prezesa, członków Zarządu, delegatów na Zjazd Rejonowej Organizacji LOK w Lesznie oraz Komisję Rewizyjną. Prezesem klubu na kolejną już kadencję został Stanisław Jankowski.