Wójt gminy Święciechowa zaprasza uczestników MISRTZOSTW GMINY GRY W KOPA, na oststni turniej poprzedniej edycji.

Turniej odbędzie się 23 października o godz. 18.00 w Sali Wiejskiej w Piotrowicach.

Turniej kończy mistrzostwa. W związku z tym wręczane będą nagrody oraz puchar dla zwycięzcy. Na turniej zaprasza organizator – Klub Sportowy KORMORAN Święciechowa.