Sołtys i Rada Sołecka Święciechowy zapraszają dzieci do wspólnej zabawy podczas tradycyjnej POGONI ZA ZAJĄCEM.