Sołtys i Rada Sołecka Piotrowic zapraszają na Festyn Rodzinny.