W piątek, 30 lipca, w parku przy pałacu w Przybyszewie odbył się ostatni plener malarski organizowany w naszej gminie.

Organizatorzy dziękują za udostępnienie miejsca Panu Janowi Sołtysiakowi oraz za ciekawe spotkanie wszystkim uczestnikom!
Podczas ostatniego z plenerów odbyło się także wręczenie nagród dla laureatów oraz wyróżnionych w Gminnym Konkursie Plastycznym “Dziedzictwo Gminy Święciechowa”. Wyniki konkursu:

Kategoria: Dorośli

Laureatka – Agata Mrozińska
Wyróżnienie – Joanna Józefiak

Kategoria: Dzieci i młodzież

Laureaci:

Amelia Ujejska
Weronika Lechańska
Wiktor Konieczny

Wyróżnienia:

Eryk Konieczny
Magdalena Leciejewska
Mateusz Tulewicz
Natalia Lechańska
Miłosz Wojdyn
Zofia Kierzek

Projekt “PomalujMY KULTURĄ naszą gminę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Projekt “Od kultury do aktywności – plenery malarskie w gminie Święciechowa” jest dofinansowany przez Gminę Święciechowa.