Na terenie gminy znajduje się szereg zbiórek i akcji pomocniczych dla uchodźców z Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy za ogromne serce i udział w zbiórkach na terenie całej gminy.

Ogromną ofiarnością i mnóstwem Wielkiego Serca wykazali się mieszkańcy Krzycka Małego i Krzycka Wielkiego, którzy zebrali dużą ilość potrzebnych produktów w czasie trzygodzinnej, jednodniowej zbiórki. Wszystko zostało posegregowane, spakowane i przygotowane do wywozu. Zbiórką zajęło się KGW Gotowe na wszystko.   

Bardzo dużo produktów udało się także zebrać w Kuźni Marzeń w Lasocicach, gdzie piecze nad zbiórką sprawuje Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo. Znaczna część darów została już spakowana i pojechała bezpośrednio na Ukrainie. Na granicy odbiera je Nazar, który dalej przekazuje w swojej społeczności, gdzie jak zapewnia potrzeby są ogromne. Pozostała część artykułów pierwszej potrzeby została bezpośrednio przekazana do rodzin, które są rozmieszczane w Lesznie.

Pierwsze produkty trafiły także do Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie. To tylko jeden dzień zbiórki a już znalazło się wielu ludzi o dobrych sercach, którzy przyłączyli się do akcji i dostarczyli najpotrzebniejsze rzeczy. Już jutro pierwsze produkty wyjadą do potrzebujących.

Zbiórka ciągle trwa – osoby potrzebujące pomocy stale przybywa do Polski.
O punktach w gminie, gdzie organizowane są zbiórki można informować się poprzez portal:
https://kurierswieciechowski.pl/gmina/zbiorka-w-gminie/
lub stronę Urzędu Gminy:
http://swieciechowa.pl/wiadomosci/%C5%9Bwi%C4%99ciechowa/2022/02/pomoc-dla-ukrainy